Salt la meniul principal Salt la conținutul paginii

Parteneri

Asociația Nevăzătorilor din România vizitează website

Asociația Nevăzătorilor din România

Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație naționala, non-guvernamentală și non-profit, recunoscută de autoritățile statului cu statut de „utilitate publică”. Principalul obiectiv al organizației este asistența, protecția și promovarea persoanelor cu deficiențe vizuale din întreaga țară.

Departamentul de Psihopedagogie Specială - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vizitează website

Departamentul de Psihopedagogie Specială - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Departament de Psihopedagogie Specială este primul departament înfiinţat în România! În anul 1960, la iniţiativa profesorului Alexandru Roşca s-a înfiinţat în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca secţia de Defectologie. După ce a fost desfiinţată în perioada 1977-1989, secţia şi-a reluat activitatea din anul 1990 sub coordonarea profesorului Ioan Radu şi apoi a profesorului Vasile-Liviu Preda.

Centrul CATA vizitează website

Centrul CATA - Centrul de Asistență în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu Deficiențe de Vedere - Departamentul de Psihopedagogie Specială - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

 

Centrul C.A.T.A. este rezultatul acordului de colaborare dintre Universitatea “Babeş-Bolyai”, Fundaţia Cartea Călătoare şi fundaţia VISIO, în anul 2003. Serviciile puse la dispoziţie de centru se adresează studenţilor cu deficienţe vizuale şi cadrelor didactice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Obiectivul principal al centrului constă în promovarea Tehnologiei de Acces şi accesul la informaţie, în rândul studenţilor cu deficienţe de vedere, atât la nivel instituţional cât şi la nivel individual. Prin activităţile pe care le desfăşurăm în cadrul centrului, ne propunem să furnizăm informaţii privind cele mai noi metode, echipamente şi aplicaţii din domeniul tehnologiilor de sprijin, care să sprijine o integrarea educaţională şi socială funcţională, a studenţilor cu deficienţe de vedere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Asociația A-maze Me vizitează website

Asociația A-maze Me

Am început acum 5 ani într-un liceu din Focșani.

Era primul proiect de teatru labirint pentru liceeni din România. Asociația Epsilon III București ne-a luat sub aripa protectoare și ne-a învățat de pe atunci ce e educația non-formală și ce e teatrul labirint. Am continuat împreună povestea cu o serie de proiecte și spectacole independente în Focșani. Au urmat colaborări cu licee și organizații din Slatina și Cluj-Napoca.

În 2012, ne-am alăturat laboratorului artistic independent Citit În. Aici explorăm teatrul senzorial împreună cu un grup de artiști din mai multe domenii și povestim mai departe.

În 2013, ca o urmare firească a acestui parcurs, am pus bazele Asociației A-maze Me sub îndrumarea mentorilor noștri. Ne-am născut din dorința de a continua ceea ce Asociația Epsilon III a început. Și suntem gata să facem mai mult de-atât.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei vizitează website

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei este primul muzeu etnografic din România. A fost constituit în anul 1922 și a început să funcționeze, oficial, din 1 ianuarie 1923. Este primul muzeu românesc înființat pe baza unui program științific, la a cărui alcătuire au contribuit mari specialiști ai epocii.

Asociația pentru promovarea filmului românesc vizitează website

Asociația pentru promovarea filmului românesc

Asociatia pentru Promovarea filmului românesc/Romanian Film Promotion (APFR)  este una dintre cele mai importante entități din domeniul cinematografiei și promovării filmului din România.

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc a fost fondată în 2001 sub numele de Asociația Film XXI în scopul sprijinirii tinerilor cineaști și profesioniști de film, distribuției și promovării valorilor europene dar și formării unei noi generații de spectatori pentru cinema-ul secolului 21. 

Dintre evenimentele de mare anvergură organizate de către Asociația pentru promovarea filmului românesc amintim: Festivalul Internațional de Film Transilvania, Gala Premiilor Gopo, Caravana TIFF/Operation Kino, Noaptea Albă a Filmului Românesc sau EducaTIFF - programul de educație media și cinematografică pentru copii și adolescenți. 

Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu - Focșani vizitează website

Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu - Focșani

Biblioteca Naţională a României vizitează website

Biblioteca Naţională a României

Capitolul cel mai important din biografia Bibliotecii Naţionale a României poate fi considerat  anul 1955 când a fost înfiinţată (prin H.C.M. nr. 1193/ 25.06.1955) Biblioteca Centrală de Stat, ca principală bibliotecă publică a ţării, o instituţie creată pe baze biblioteconomice moderne, având atribuţiile specifice unei biblioteci naţionale, conform standardelor UNESCO.

Potrivit celor mai mulţi istorici şi cercetători, Biblioteca Naţională a României îşi găseşte originile într-una dintre cele mai vechi şi reprezentative biblioteci din România - Biblioteca Colegiului Sf. Sava din Bucureşti. Aceasta şi-a deschis colecţiile către publicul larg în anul 1838, atunci când au fost catalogate aproximativ 1000 de volume de carte franţuzească. După Unirea din 1859, aceasta a obţinut statutul de bibliotecă naţională, primind alternativ denumirea de Bibliotecă Naţională şi Bibliotecă Centrală. În anul 1864, prin legea Reglementărilor publice, este numită Biblioteca Centrală a Statului, denumire şi statut păstrate până în anul 1901, când este desfiinţată, iar colecţiile sale sunt transferate Bibliotecii Academiei Române care primeşte statutul de bibliotecă naţională. Pentru perioada aceasta doar o singură funcţie naţională poate fi considerată relevantă pentru bibliotecă şi anume, funcţia patrimonială. În anul 1955 fondul de carte revine noii biblioteci înfiinţate - Biblioteca Centrală de Stat, principala bibliotecă publică din România.

Imediat după prăbuşirea comunismului, la începutul lunii ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat a devenit Biblioteca Naţională a României, ca urmare a deciziei adoptate de noua putere, iar după intrarea României în Uniunea Europeană aceasta îşi dezvoltă funcţiile, implicându-se activ în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale, precum TELplus, Manuscriptorium, Rediscover ş.a.

Centrul de zi Norocel Bacău vizitează website

Centrul de Resurse pentru Comunitate Cluj-Napoca vizitează website

Centrul de Resurse pentru Comunitate Cluj-Napoca

CRC-Centrul de Resurse pentru Comunitatea fost fondata in 2009 de un grup de 6 tineri idealisti cu scopul de a veni in sprijinul tinerilor, a persoanelor cu dizabilitati si a celor defavorizate realizand proiecte si activitati voluntare în domeniul muncii sociale, educatiei, interculturalitatii si ecologiei. In prezent asociatia are 9 membri toti cu experienta in munca cu tinerii, interes comun ce motiveaza colaborarea in cadrul asociatiei.

Asociatia a implementat in Romania 2 proiecte de schimb de tineri si un training prin programul Youth in Action finantat de Comisia Europene, ; a fost partener intr-un proiect de schimb de tineri in Macedonia iar membrii sai au participat la traininguri internationale in domeniul tineretului si a muncii sociale si s-au implicat in activitati voluntare de sprijinire a comunitatii.

Institut Francais de Roumanie vizitează website

Institut Francais de Roumanie

Comme les 150 Instituts ou Centres Culturels français existant actuellement dans le monde et subventionnés par le Ministère des Affaires Étrangères, l’Institut français de Bucarest déploie ses activités selon deux missions principales : l’enseignement de la langue française à des publics non scolaires et la diffusion de la culture et de la création artistique française en coopération avec les partenaires culturels du pays de résidence.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, înființat în anul 1936, deservește județele din sudul și sud-estul țării (Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei), fiind una din cele mai mari instituții de învățământ special pentru elevii deficienți de vedere din zona sudică. Instituția asigură dreptul la educație unui număr de 160 de elevi integrați în toate ciclurile de învățământ preuniversitar (grădiniță, gimnaziu și liceu), punând la dispoziția acestora atât logistica și materialele necesare, cât și un personal calificat și dornic a le fi alături în procesul educațional garantat de lege.

Elevii care frecventează cursurile acestei instituţii au șansa de a acumula toate cunoștințele unui copil școlarizat în regim normal deoarece ei parcurg programa învăţământului de masă. Aici, ei dispun de cărți și mijloace tehnice adaptate gradului și tipului de deficiență, învață scrierea și citirea în Alfabetul Braille, dar și cum să se integreze, bucurându-se de viață și depășindu-și deficiențele. În plus, ei beneficiază şi de terapii specifice, precum: orientare şi mobilitate spaţială, educaţie perceptiv-vizuală, kinetoterapie etc. De asemenea, copiilor proveniţi din alte judeţe sau din localităţile vecine oraşului Buzău, le este asigurată cazarea și masa în cadrul unui internat pus la dispoziție de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

Prin activitățile școlare și extrașcolare desfășurate de către colectivul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău dorim să contribuim la formarea și dezvoltarea cât mai armonioasă a elevilor atât din punct de vedere intelectual, cultural și educațional, cât și psihologic și spiritual. Prin excursii, concursuri, proiecte și parteneriate desfășurate atât în colaborare cu celelalte școli pentru deficienți de vedere, cât și cu unele școli de masă sau instituții din județ sau din țară, dorim să creăm o experiență de viață cât mai complexă, contribuind astfel la integrarea lor reală și activă în societate, dezvoltându-le curajul, încrederea în sine, aptitudinile de comunicare și toate celelalte calități necesare în viața de zi cu zi.

Liceul Special ”Moldova” vizitează website

Liceul Special ”Moldova”

Liceul Special “Moldova” dint Tîrgu Frumos, jud. Iași școlarizează elevi nevăzatori și ambliopi (cu declinuri de vedere) din toată zona a Moldovei, de la clasa pregătitoare și până la clasa a XII a, oferindu-le servicii specializate pentru educație, deprinderi de viață independentă și terapii specifice.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca vizitează website

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere este prima şcoală pentru nevăzători din România, înfiinţată în anul 1900 sub numele de „Institut pentru Orbi”, care a funcţionat cu 10 elevi. A primit denumirea actuală în anul 1992. Instituţia este coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale, de Consiliul Judeţean Cluj şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, liceu cu tradiţie la nivel naţional şi în regiunea Transilvania, are ca scop primordial dezvoltarea, promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat, de calitate a serviciilor educaţionale şi de abilitare / reabilitare, adaptate tuturor nevoilor şi cerinţelor elevilor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple prin intermediul cărora la vârsta adultă aceştia să folosească la maxim potenţialul de care dispun, să fie independenţi, să se bucure de viaţa familială, socială şi profesională.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere are misiunea de onoare să formeze copilul şi adolescentul cu deficienţe de vedere şi deficienţe senzoriale multiple. Instituţia noastră va fi locul unde fiecare elev cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple va avea şansa să îşi dezvolte potenţialul real, personalitatea, în funcţie de nivelul de dezvoltare, de nevoi şi cerinţe. Pe baza cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor, deprinderilor formate / dezvoltate în cadrul instituţiei elevul va avea şansa să participare la viaţa socială şi profesională.

Liceul Special "Sfânta Maria" Arad vizitează website

Liceul Special

Din 1922 la Arad a functionat "Institutul de fete oarbe adulte". Desi se intentiona crearea unui post de ocrotire a fetelor nevazatoare adulte, pâna în anul 1936 au fost asistate si fete nevazatoare minore, dupa care acestea au fost mutate la Buzau. În aceasta perioada, paralel cu învatamântul teoretic se desfasura si o activitate practica.

Dintre obiectele teoretice, de cultura generala ce se studiau mentionam: citit-scris în sistemul Braille, matematica, istorie, stiintele naturii, geografie, religie. Fetele oarbe din Arad învatau sa împleteasca scaune din trestie si alte obiecte din paie de orez sau din nuiele, mai învatau sa croseteze si sa toarca lâna.

În anul 1947 scoala functiona cu numele de "Asezamântul oarbelor majore din Arad".

În 1959 ia fiinta o clasa de masaj la scoala profesionala pentru elevele nevazatoare; pe vremea aceea, durata de scolarizare era de cinci ani. Din 1960 s-a introdus cartonajul (confectionarea ambalajelor din hârtie si carton - cutii), care dupa 1964 a luat o mare amploare si a fost dotat cu masini noi si moderne; aceasta a fost o meserie foarte buna pentru elevele nevazatoare care si-au gasit usor locuri de munca.

De-a lungul timpului scoala a suferit diferite transformari, astfel ca în anul scolar 1991-1992 scoala se mixteaza, iar începând cu anul scolar 1994-1995 se trece la înfiintarea unei grupe combinate de prescolari, a ciclului primar si gimnazial.

În anul scolar 1991 scoala trece de sub tutela Ministerului Muncii sub cea a Secretariatul de Stat pentru Handicapati, iar din anul 1993 la Ministerului Învatamântului. Cu toate ca din acel moment fondurile scolii s-au redus considerabil s-a reusit o extindere a paletei de meserii la învatamântul profesional, precum si o diversificarea a profilelor de la liceu .

Liceul Teoretic Special Iris Timișoara vizitează website

Liceul Teoretic Special Iris Timișoara

Pornind de la deziderate stabilite de documentele educaționale în vigoare, obiectivul fundamental al instituției noastre constă în organizarea şi desfăşurarea programelor educationale şi terapeutic-recuperatorii a deficienţelor vizuale și deficiențelor mentale uşoare, moderate, severe și asociate, prin stabilirea unor programe de intervenție personalizate, a unor planuri educaționale în concordanță cu particularitățile fizice și psihice ale copiilor. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită formării de capacităţi şi abilităţi prin programul de terapie educaţională complexă și integrată: asigurarea asistenţei şi ocrotirii pentru copiii cu nevoi speciale din unitatea noastră, dezvoltarea autonomiei personale şi

Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta" vizitează website

Liceul Tehnologic Special

Muzeul Național al Țăranului Român vizitează website

Muzeul Național al Țăranului Român

Școala Specială pentru Deficienți de Vedere București vizitează website

Scoala pentru Deficienti de Vedere Bucuresti

Şcoala pentru Deficienţi de Vedere funcţionează în clădirea din str. Austrului, de peste 50 de ani – o clădire veche, aflată aproape de centrul capitalei.

S-a înfiinţat in anul 1957, cu sediul in actuala scoala nr.64, apoi sediul s-a mutat la Liceul Xenopol, iar din anul 1960, sediul Şcolii pentru Deficienţi de Vedere devine clădirea din str. Austrului nr.33.

Şcoala pentru Deficienţi de Vedere şcolarizează copii cu deficienţe de vedere, de vârstă preşcolară şi şcolară clasele I – VIII, din Bucureşti şi din toată ţara.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași vizitează website

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi 750 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu aproximativ 280 de universităţi din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 400 de proiecte naționale și internaționale, prin intermediul centrelor de cercetare și de excelență. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea din Oradea vizitează website

Universitatea din Oradea

Misiunea noastră, a Universitatii din Oradea, este să promovăm cunoştinţele, cercetarea şi instruirea prin parteneriate între cadrele didactice, studenţi şi comunitate.

În ultimii 22 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea din Oradea oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 15 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Universitatea din Oradea este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională.
În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi.

Universitatea de Vest din Timișoara vizitează website

Universitatea de Vest din Timișoara

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

Universitatea din București vizitează website

Universitatea din București

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 150 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi etc.

În mod obişnuit, în ţară şi în străinătate, Universitatea din Bucureşti este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România. Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească, fiind prima instituţie românească existentă în primele 600 de universităţi din lume. Sondajul efectuat în 2007 de cunoscuta publicaţie "The Times Higher Education Supplement", plasa instituţia noastră academică între primele 500 ale lumii, fiind singura universitate din ţară prezentă în acest top internaţional de prestigiu.

Video promoțional al festivalului

Conectare la pagina de Facebook a festivalului